Máy Trạm Dell Precision 7920 Tower 42PT79DW06 (Xeon Silver 4112/Ram 16GB/SSD 256Gb + HDD 2TB/RTX 5000 16GB/Win 10P)

121,962,803 đ

Mã hàng: 42PT79DW06

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 7920 Tower 42PT79DW05 (Xeon Silver 4112/Ram 32GB/HDD 1TB/RTX 5000 16GB/Win 10P)

117,798,219 đ

Mã hàng: 42PT79DW05

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 7920 Tower 42PT79D008 (Xeon Silver 4110/Ram 16GB/HDD 2TB/RTX A4000 16GB/Win 10P)

88,051,194 đ

Mã hàng: 42PT79D008

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 7920 Tower 42PT79D007 (Xeon Bronze 3106/Ram 16GB/HDD 2TB/RTX A4000 16GB/Win 10P)

85,671,432 đ

Mã hàng: 42PT79D007

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 7920 Tower 42PT79D005 (Xeon Bronze 3104/Ram 16GB/HDD 2TB/Quadro P2000 5GB/Ubuntu 18)

56,519,348 đ

Mã hàng: 42PT79D005

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 5820 Tower XCTO Base T5820 42PT58DW35 (Xeon W-2223/Ram 16GB/SSD 256GB/Quadro T600 4GB/Win 10P)

46,167,383 đ

Mã hàng: 42PT58DW35

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 5820 Tower XCTO Base T5820 42PT58DW34 (Xeon W-2223/Ram 16GB/HDD 1TB/Quadro T600 4GB/Win 10P)

43,787,621 đ

Mã hàng: 42PT58DW34

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 5820 Tower XCTO Base T5820 42PT58DW30 (Xeon W-2223/Ram 32Gb/SSD 256Gb + HDD 1TB/Quadro P620 2GB/Win 10P)

51,164,883 đ

Mã hàng: 42PT58DW30

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Trạm Dell Precision 5820 Tower XCTO Base T5820 42PT58DW29 (Xeon W-2223/Ram 32Gb/SSD 256Gb/Quadro P2200 5GB/Win 10P)

54,734,526 đ

Mã hàng: 42PT58DW29

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Trạm Dell Precision 5820 Tower XCTO Base T5820 42PT58DW28 (Xeon W-2223/Ram 16GB/SSD 256Gb/Quadro P2200 5GB/Win 10P)

52,354,764 đ

Mã hàng: 42PT58DW28

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status