Máy Chủ Supermicro SYS-2029TP-HC1R

Liên hệ

Mã hàng: SYS-2029TP-HC1R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-2029BT-HNC1R

Liên hệ

Mã hàng: SYS-2029BT-HNC1R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-6029BT-HNC0R

Liên hệ

Mã hàng: SYS-6029BT-HNC0R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-2029BZ-HNR

Liên hệ

Mã hàng: SYS-2029BZ-HNR

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-6029U-TR25M

Liên hệ

Mã hàng: SYS-6029U-TR25M

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-2029U-TN24R4T

Liên hệ

Mã hàng: SYS-2029U-TN24R4T

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-6019U-TN4RT

Liên hệ

Mã hàng: SYS-6019U-TN4RT

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SYS-1029U-TN12RV

Liên hệ

Mã hàng: SYS-1029U-TN12RV

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Lưu Trữ Supermicro SSG-1029P-NMR36L

Liên hệ

Mã hàng: SSG-1029P-NMR36L

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Lưu Trữ Supermicro SSG-1029P-NES32R

Liên hệ

Mã hàng: SSG-1029P-NES32R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Lưu Trữ Supermicro SSG-1029P-NEL32R

Liên hệ

Mã hàng: SSG-1029P-NEL32R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SuperServer SYS-1029P-N32R

Liên hệ

Mã hàng: TM7618 / SYS-1029P-N32R

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Card Raid Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD

12,100,000 đ

Mã hàng: AOC-S3108L-003

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Card Raid Supermicro AOC-S3108L-H8IR

16,346,000 đ

Mã hàng: AOC-S3108L-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Card Raid Supermicro AOC-S3008L-L8IQ

5,797,000 đ

Mã hàng: AOC-S3008L-003

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0050AP4

1,700,000 đ

Mã hàng: SNK-P0050AP4-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0058PSU

1,300,000 đ

Mã hàng: SNK-P0058PSU-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0048AP4

1,600,000 đ

Mã hàng: SNK-P0048AP4-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0047PD

1,700,000 đ

Mã hàng: SNK-P0047PD-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0047PS+

950,000 đ

Mã hàng: SNK-P0047PS+-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status