Tản Nhiệt CPU Heatsink Supermicro SNK-P0067PD

1,600,000 đ

Mã hàng: SNK-P0067PD-001

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro Super GPU SYS-6049GP-TRT

219,999,000 đ

Mã hàng: SYS-6049GP-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro Super GPU SYS-4029GP-TRT2

171,299,000 đ

Mã hàng: SYS-4029GP-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro Super GPU SYS-4028GR-TRT2

151,199,000 đ

Mã hàng: SYS-4028GR-006

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro Super GPU SYS-4028GR-TRT

122,399,000 đ

Mã hàng: SYS-4028GR-002

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro Super GPU SYS-4028GR-TR

118,599,000 đ

Mã hàng: SYS-4028GR-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SuperWorkstation SYS-2029P-C1R (Barebone: Vỏ + Nguồn + Main + Phụ Kiện)

64,199,000 đ

Mã hàng: SYS-2029P-002

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SuperWorkstation SYS-6029P-TR (Barebone: Vỏ + Nguồn + Main + Phụ Kiện)

46,199,000 đ

Mã hàng: SYS-6029P-002

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Supermicro SuperWorkstation SYS-6019P-MT(Barebone: Vỏ + Nguồn + Main + Phụ Kiện)

28,799,000 đ

Mã hàng: SYS-6019P-004

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-846BE1C-R1K23B

48,599,000 đ

Mã hàng: CSE-846BE1C-004

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-829HE1C4-R1K02LPB

38,799,000 đ

Mã hàng: CSE-829HE1C4-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB

33,999,000 đ

Mã hàng: CSE-826BE1C-R920LPB

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-825TQC-R740LPB (Rack 2U / (02) 740W Platinum)

20,599,000 đ

Mã hàng: CSE-825TQC-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-825TQ-R720LPB (Rack 2U/(02) 720W Gold)

19,299,000 đ

Mã hàng: CSE-825TQ-024

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-825TQ-600LPB (Rack 2U / 600W Platinum)

12,899,000 đ

Mã hàng: CSE-825TQ-009

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-815TQ-563CB (Rack 1U / 560W Gold)

9,999,000 đ

Mã hàng: CSE-815TQ-009

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-813MF2TQC-R804CB

17,399,000 đ

Mã hàng: CSE-813MF2TQC-004

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-813MFTQC-505CB

9,399,000 đ

Mã hàng: CSE-813MFTQC-001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Chassis Supermicro CSE-813MTQ-600CB

10,500,000 đ

Mã hàng: CSE-813MTQ-010

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Supermicro

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status