Máy Chủ HPE ML110 Gen10 4208 LFF (P10812-371-4208-16GB-S100i -550W-4YNBD)

75,100,000 đ

Mã hàng: P10812-371 HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 4LFF Svr

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G5420 (P16005-371)

Liên hệ

Mã hàng: P16005-371

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ProLiant DL160 Gen10 S4208 SFF (P19564-B21-4208-16GB-500W-3YNBD)

Liên hệ

Mã hàng: P19564-B21-4208-16GB-500W-3YNBD

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ProLiant DL160 Gen10 S4110 SFF (879514-B21)

54,600,000 đ

Mã hàng: 879514-B21

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ProLiant DL160 Gen10 S4208 SFF (P19560-B21-4208-16GB-500W-3YNBD)

55,135,200 đ

Mã hàng: P19560-B21-4208-16GB-500W-3YNBD

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ProLiant DL160 Gen10 S4110 SFF (878970-B21)

59,703,600 đ

Mã hàng: 878970-B21

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL20 Gen10 E2234 SFF (P06963-B21-2234-16GB-4SFF)

35,745,600 đ

Mã hàng: P06963-B21-2234-16GB-4SFF

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL20 Gen10 E2224 SFF (P06963-B21-2224-16GB-4SFF)

33,931,200 đ

Mã hàng: P06963-B21-2224-16GB-4SFF

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL20 Gen10 LFF (P06962-B21-2234-16GB-2LFF)

32,760,000 đ

Mã hàng: P06962-B21-2234-16GB-2LFF

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL20 Gen10 E2224 LFF (P06962-B21-2224-16GB-2LFF)

33,616,800 đ

Mã hàng: P06962-B21-2224-16GB-2LFF

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML30 Gen10 E-2234 LFF (P06761-B21-2234-16GB-4TB-SATA)

Liên hệ

Mã hàng: P06761-B21-2234-16GB-4TB-SATA

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML30 Gen10 E-2234 LFF (P06761-B21-2234-16GB-2TB-SATA)

38,750,000 đ

Mã hàng: P06761-B21-2234-16GB-2TB-SATA

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML30 Gen10 E-2224 LFF (P06761-B21-2224-16GB-2TB-SATA)

37,300,000 đ

Mã hàng: P06761-B21

Bảo hành: 36Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML30 Gen10 E-2224 LFF (P06761-B21-2224-16GB-2TB-SATA)

42,170,000 đ

Mã hàng: P06761-B21-2224-16GB-2TB-SATA

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML110 Gen10 S4210 LFF (872307-B21-ML110-4210-SR-4Y)

55,135,200 đ

Mã hàng: 872307-B21-ML110-4210-SR-4Y

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML110 Gen10 B3204 LFF (872307-B21-3204-16GB-E208i-500W-4YNBD)

46,785,600 đ

Mã hàng: 872307-B21-3204-16GB-E208i-500W-4YNBD

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML110 Gen10 S4210 LFF (872307-B21-4210-16GB-550W-4YNBD)

44,738,400 đ

Mã hàng: 872307-B21-4210-16GB-550W-4YNBD

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML110 Gen10 S4208 LFF (872307-B21-4208-16GB-550W)

43,635,600 đ

Mã hàng: 872307-B21-4208-16GB-550W

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4214 SFF (877626-B21-4214-XEON-S-16GB-4Y)

84,190,800 đ

Mã hàng: 877626-B21-4214-XEON-S-16GB-4Y

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4214 SFF (877626-B21-4214-XEON-S-16GB)

76,200,000 đ

Mã hàng: 877626-B21-4214-XEON-S-16GB

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status