Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4210 SFF (877626-B21-4210-XEON-S-16GB)

71,872,800 đ

Mã hàng: 877626-B21-4210-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4216 LFF (877625-B21-4216-XEON-S-16GB)

92,690,400 đ

Mã hàng: 877625-B21-4216-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4210 LFF (877625-B21-4210-XEON-S-16GB)

67,548,000 đ

Mã hàng: 877625-B21-4210-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE ML350 Gen10 S4208 LFF (877625-B21-4208-XEON-S-16GB)

65,973,600 đ

Mã hàng: 877625-B21-4208-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL325 Gen10 AMD 7251P SFF (P04654-B21-A7251p-16GB-500W-3YNBD)

80,088,000 đ

Mã hàng: P04654-B21-A7251p-16GB-500W-3YNBD

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL385 Gen10 AMD 7401 SFF(878612-B21-A7401-16GB-500W-3YNBD)

122,620,800 đ

Mã hàng: 878612-B21-A7401-16GB-500W-3YNBD

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL385 Gen10 AMD 7351 SFF(878612-B21-A7351-16GB-500W-3YNBD)

93,382,800 đ

Mã hàng: 878612-B21-A7351-16GB-500W-3YNBD

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210R (P19718-B21-DL380-12LFF-4210R)

89,365,200 đ

Mã hàng: P19718-B21-DL380-12LFF-4210R

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210 LFF (P19718-B21-DL380-12LFF-4210)

88,840,520,000 đ

Mã hàng: P19718-B21-DL380-12LFF-4210

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210R LFF (P19717-B21-DL380-8LFF-4210R)

82,039,200 đ

Mã hàng: P19717-B21-DL380-8LFF-4210R

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210 LFF (P19717-B21-DL380-8LFF-4210)

81,079,200 đ

Mã hàng: P19717-B21-DL380-8LFF-4210

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4216 SFF(P19720-B21-4216-XEON-S-16GB)

98,433,600 đ

Mã hàng: P19720-B21-4216-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4214R SFF(P19720-B21-DL380-4214R)

88,054,800 đ

Mã hàng: P19720-B21-DL380-4214R

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214 SFF(P19720-B21-4214-XEON-S-16GB)

87,094,800 đ

Mã hàng: P19720-B21-4214-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210R SFF(P19720-B21-DL380-4210R)

77,392,800 đ

Mã hàng: P19720-B21-DL380-4210R

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4210 SFF(P19720-B21-4210-XEON-S-16GB)

76,432,800 đ

Mã hàng: P19720-B21-4210-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10 S4208 SFF(P19720-B21-4208-XEON-S-16GB)

71,707,200 đ

Mã hàng: P19720-B21-4208-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL380 Gen10+ 8SFF NC CTO Svr ( Xeon-S 4310 CPU for HPE )

198,950,000 đ

Mã hàng: P05172-B21

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL360 Gen10 S4216 (P19766-B21-4216-XEON-S-16GB)

93,177,600 đ

Mã hàng: P19766-B21-4216-XEON-S-16GB

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ HPE DL360 Gen10 S4214R (P19766-B21-DL360-4214R)

83,631,600 đ

Mã hàng: P19766-B21-DL360-4214R

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: HP

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status