Máy Chủ Dell PowerEdge R650xs 42SVRDR650-708 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/2PSU 800W)

98,652,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR650-708

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R650xs 42SVRDR650-707 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/2PSU 800W)

98,264,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR650-707

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R550 42SVRDR550-706 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 600W)

102,012,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR550-706

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R550 42SVRDR550-705 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

103,079,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR550-705

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R550 42SVRDR550-704 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

103,079,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR550-704

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 600W)

93,029,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR450-703

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-702 (Xeon Silver 4310/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

93,385,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR450-702

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R350 42SVRDR350-920 (Xeon E-2334/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

69,861,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR350-920

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R350 42SVRDR350-919 (Xeon E-2334G/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

69,151,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR350-919

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R350 42SVRDR350-918 (Xeon E-2334/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

70,636,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR350-918

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R350 42SVRDR350-917 (Xeon E-2324G/Ram 16GB/HDD 1.2TB/PERC H755/PSU 600W)

69,925,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR350-917

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 Cabled 42SVRDR250-916 (Xeon E-2334/Ram 8GB/HDD 2TB/PSU 450W)

45,981,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-916

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 Cabled 42SVRDR250-915 (Xeon E-2324G/Ram 8GB/HDD 2TB/PSU 450W)

45,206,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-915

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 Cabled 42SVRDR250-914 (Xeon E-2324/Ram 16GB/HDD 2TB/PSU 450W)

49,665,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-914

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 Cabled 42SVRDR250-913 (Xeon E-2324G/Ram 16GB/HDD 2TB/PSU 450W)

48,857,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-913

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-912 (Xeon E-2334/Ram 8GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)

60,943,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-912

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-911 (Xeon E-2334G/Ram 8GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)

60,555,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-911

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-910 (Xeon E-2334/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)

64,077,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-910

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-909 (Xeon E-2324G/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)

63,883,000 đ

Mã hàng: 42SVRDR250-909

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Máy Chủ Dell PowerEdge T350 42SVRDT350-908 (Xeon E-2334/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)

64,982,000 đ

Mã hàng: 42SVRDT350-908

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status