Phần Mềm Synology Virtual Device License 8 Camera (Bản Mềm)

10,729,500 đ

Mã hàng: Virtual License 8 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Device License 4 Camera (Bản Mềm)

6,129,500 đ

Mã hàng: Virtual License 4 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Device License 1 Camera (Bản Mềm)

1,541,000 đ

Mã hàng: Virtual License 1 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Device License 8 Camera (Bản Cứng)

10,729,500 đ

Mã hàng: License 8 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Device License 4 Camera (Bản Cứng)

6,129,500 đ

Mã hàng: License 4 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Device License 1 Camera (Bản Cứng)

1,541,000 đ

Mã hàng: License 1 Camera

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Thiết Bị Lưu Trữ Mạng Nas Synology DS920+ 4 Bay DiskStation (Up To 9Bay)

15,824,000 đ

Mã hàng: DS920+

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Thiết Bị Lưu Trữ Mạng Nas Synology DS420j 4 Bay DiskStation

9,085,000 đ

Mã hàng: DS420J

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Thiết Bị Lưu Trữ Mạng Nas Synology DS720+ 2 Bay DiskStation (Up To 7 Bay)

12,638,500 đ

Mã hàng: DS720+

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology C2 Backup Personal License Pack Apac Virtual C2-BACKUP500G-1Y-APAC-VIRTUAL (500GB, 1 year)

1,196,000 đ

Mã hàng: C2-BACKUP500G-1Y-APAC-VIRTUAL

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology C2 Backup Personal License Pack C2-BACKUP500G-1Y-APAC (500GB, 1 year)

1,196,000 đ

Mã hàng: C2-BACKUP500G-1Y-APAC

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Machine Manager Pro License Pack (7 VM nodes, 3 years)

24,184,500 đ

Mã hàng: VMMPRO-7NODE-S3Y

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Machine Manager Pro License Pack (3 VM nodes, 3 years)

12,075,000 đ

Mã hàng: VMMPRO-3NODE-S3Y

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Machine Manager Pro License Pack (7 VM nodes, 1 year)

9,050,500 đ

Mã hàng: VMMPRO-7NODE-S1Y

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual Machine Manager Pro License Pack (3 VM nodes, 1 year)

4,531,000 đ

Mã hàng: VMMPRO-3NODE-S1Y

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology Virtual DSM License

4,531,000 đ

Mã hàng: Virtual DSM License

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology MailPlus 20 Virtual Licenses

30,279,500 đ

Mã hàng: MailPlus 20 Virtual Licenses

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology MailPlus 5 Virtual Licenses

7,590,000 đ

Mã hàng: MailPlus 5 Virtual Licenses

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology MailPlus 20 Licenses

30,279,500 đ

Mã hàng: MailPlus 20 Licenses

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Phần Mềm Synology MailPlus 5 Licenses

7,590,000 đ

Mã hàng: MailPlus 5 Licenses

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status