Hướng Dẫn Raid Máy Chủ Fujitsu Primergy TX1310 M3

Quy trình thiết lập RAID phần mềm Fujitsu PRIMERGY TX1310 M3. Tôi sẽ giải thích quy trình cài đặt bộ điều khiển tích hợp (RAID phần mềm) của “Fujitsu PRIMERGY TX1310M3”.

▼ Khởi động và nhấn phím “F2” trên bàn phím khi màn hình sau xuất hiện.

 

 

▼ Màn hình cài đặt UEFI xuất hiện. Chọn thẻ "Nâng cao" bằng con trỏ bên phải.

 

▼ Chọn “Tiện ích cấu hình RAID phần mềm LSI”

 

▼ Chọn “Quản lý ổ đĩa ảo”

▼ Chọn “Tạo cấu hình”

▼ Chọn [RAID1] trong “Chọn cấp độ RAID” và chọn “Chọn ổ đĩa”

 

▼ Đối với việc sử dụng ổ cứng này, hãy chọn “Chọn loại phương tiện” với [HDD].

Chọn SSD cho SSD và chọn Cả hai cho một cặp HDD / SSD duy nhất.

Thay đổi ổ đĩa đích của cấu hình RAID thành [Đã bật] và chọn “Áp dụng thay đổi”

 

▼ Chọn “OK”

 

▼ Chọn [Bật] trong “Ổ đĩa WC” và chọn “Lưu cấu hình”

▼ Chọn “Có”

▼ Chọn “OK” và các cài đặt sẽ được lưu.

Sau đây là quy trình kiểm tra xem cấu hình RAID đã tạo đã được lắp ráp chưa.

 

▼ Chọn “Quản lý ổ đĩa ảo”

▼ Chọn “Quản lý thuộc tính ổ đĩa ảo”

▼ Xác nhận cài đặt cấu hình RAID1, dung lượng ổ cứng, v.v.

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status