Ổ Cứng HDD Synology HAS5300-16T 16TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SAS

20,999,000 đ

Mã hàng: HAS5300-16T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAS5300-12T 12TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SAS

15,640,000 đ

Mã hàng: HAS5300-12T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAS5300-8T 8TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SAS

10,649,000 đ

Mã hàng: HAS5300-8T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAT5310-18T 18TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SATA

21,643,000 đ

Mã hàng: HAT5300-16T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAT5300-16T 16TB 3.5 inch Enterprise-Grade SATA

19,975,500 đ

Mã hàng: HAT5300-16T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAT5300-12T 12TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SATA

14,996,000 đ

Mã hàng: HAT5300-12T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAT5310-8T 8TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SATA

9,970,500 đ

Mã hàng: HAT5310-8T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng HDD Synology HAT5300-4T 4TB 3.5 Inch Enterprise-Grade SATA

6,313,500 đ

Mã hàng: HAT5300-4T

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Synology

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server M5 Lenovo ThinkSystem 7XB7A00045 8TB 3.5 Inch 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

13,788,500 đ

Mã hàng: 7XB7A00045

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server M5 Lenovo ThinkSystem 7XB7A00042 2TB 3.5 Inch 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

7,944,200 đ

Mã hàng: 7XB7A00042

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server M5 Lenovo ThinkSystem 7XB7A00038 300GB 3.5 Inch 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n

7,653,250 đ

Mã hàng: 7XB7A00038

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server M5 Lenovo ThinkSystem 00NA221 300GB 2.5 Inch 15K SAS 12Gb G3HS 512e

7,653,250 đ

Mã hàng: 00NA221

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server M5 Lenovo ThinkSystem 00WG695 900GB 2.5 Inch 10K SAS 12Gb G3HS 512e

7,109,300 đ

Mã hàng: 00WG695

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 00NA251 900GB 2.5 Inch 10K SAS 12Gb G3HS 512e

7,109,300 đ

Mã hàng: 00NA251

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem M5 7XB7A00023 900GB 2.5 Inch 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e

12,563,980 đ

Mã hàng: 7XB7A00023

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 7XB7A00022 600GB 2.5 Inch 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e

9,335,700 đ

Mã hàng: 7XB7A00022

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 7XB7A00021 300GB 2.5 Inch 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e

7,700,021 đ

Mã hàng: 7XB7A00021

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 7XB7A00069 2.4TB 2.5 Inch 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e

12,675,300 đ

Mã hàng: 7XB7A00069

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 7XB7A00028 1.8TB 2.5 Inch 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e

11,298,980 đ

Mã hàng: 7XB7A00028

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Ổ Cứng Server Lenovo ThinkSystem 7XB7A00027 1.2TB 2.5 Inch 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n

8,152,925 đ

Mã hàng: 7XB7A00027

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Lenovo

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status