CPU Intel Core i7-12700 (4.80GHz/25M Cache)

12,699,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-12700

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i5-12400F (4.40GHz/18MB Cache)

9,999,000 đ

Mã hàng: Intel Core i5-12400F

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i5-12600 (4.70GHz,/20MB Cache)

9,999,000 đ

Mã hàng: CPU Intel Core i5-12600

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i7-12700F (4.80GHz/25M Cache)

12,699,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-12700F

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9-12900 (5.0GHz/30M Cache)

19,990,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-12900

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9-12900F (5.20 GHz/30M Cache)

19,990,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-12900F

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9-12900K (5.20 GHz/30M Cache)

19,990,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-12900K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9-12900KF (5.20 GHz/30M Cache)

19,990,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9 12900KF

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i7-12700K (5.00GHz/25M Cache)

12,699,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-12700K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i7-12700KF (5.00 GHz/25M Cache)

12,699,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-12700KF

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i5-12600KF (4.90 GHz/20M Cache)

9,999,000 đ

Mã hàng: Intel Core i5-12600KF

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i5-12600K (4.90 GHz/20M Cache)

9,999,000 đ

Mã hàng: Intel Core i5-12600K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Server Intel Xeon Silver 4214 (3.20 GHz/16.5MB Cache)

44,656,260 đ

Mã hàng: Intel Xeon Silver 4214

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Server Intel Xeon Silver 4212 (3.50 GHz/8.25M Cache)

34,364,000 đ

Mã hàng: Intel Xeon Silver 4212

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Server Intel Xeon Silver 4210 (3.20 GHz/13.75M Cache)

29,694,852 đ

Mã hàng: Xeon Silver 4210

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Server Intel Xeon Silver 4208 (3.20 GHz/11MB Cache)

27,098,676 đ

Mã hàng: Xeon Silver 4208

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel X-Series Core i9-10940X (4.60 GHz/19.25Mb Cache)

23,999,000 đ

Mã hàng: i9-10940X

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel X-Series Core i9-10920X (4.60 GHz/19.25MB Cache)

21,399,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-10920X

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel X-Series Core i9-10900x (4.50 GHz/19.25MB Cache)

16,999,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-10900X

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9-10900KA Avengers Edition (5.30 GHz/20Mb Cache)

13,190,000 đ

Mã hàng: CORE i9 10900KA

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status