CPU Intel Core i9-10900K (5.30 GHz/20Mb Cache)

13,899,000 đ

Mã hàng: Core i9-10900K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i9-10850K (5.2 GHz/20MB Cache)

12,899,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-10850K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

CPU Intel Core i9 10850K Avengers Edition (5.2GHz/20MB Cache)

12,100,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-10850KA

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i9-10900 (5.2GHz/20MB Cache)

12,299,000 đ

Mã hàng: Core i9-10900

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i9-10900F (5.2GHz/20MB Cache)

11,799,000 đ

Mã hàng: Intel Core i9-10900F

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i7-10700K (5.1GHz/16MB Cache)

10,499,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-10700K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Core i7-10700KA Avengers Edition (5.1GHz/16MB Cache)

10,490,000 đ

Mã hàng: intel Core i7-10700KA

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i7-10700KF (5.1 Ghz/16MB Cache)

9,899,000 đ

Mã hàng: intel Core i7-10700KF

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i7-10700F (4.8 GHz/16MB Cache)

8,299,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7-10700F

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Cpu Intel Core i7-10700 (4.8 GHz/16MB Cache)

8,299,000 đ

Mã hàng: Intel Core i7 10700

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status