Đầu Ghi Hình 8 Kênh DaHua DH-XVR7108HE-4KL-X

Liên hệ

Mã hàng: DH-XVR7108HE-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 4 Kênh DaHua DH-XVR7104HE-4KL-X

Liên hệ

Mã hàng: DH-XVR7104HE-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình AI 16 Kênh DaHua DH-XVR4116HS-I

Liên hệ

Mã hàng: DH-XVR4116HS-I

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình AI 16 Kênh DaHua DH-XVR5216AN-I2

11,000,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5216AN-I2

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình AI 16 Kênh DaHua DH-XVR5116H-4KL-I2

13,470,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5116H-4KL-I2

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình AI 8 Kênh DaHua DH-XVR5108HS-4KL-I2

9,840,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5108HS-4KL-I2

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình AI 4 Kênh DaHua DH-XVR5104H-4KL-I2

5,620,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5104H-4KL-I2

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 16 Kênh DaHua DH-XVR5216AN-4KL-X

12,600,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5216AN-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 16 Kênh DaHua DH-XVR5116H-4KL-X

11,792,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5116H-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 4 Kênh DaHua DH-XVR5104H-4KL-X

4,940,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5104H-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 4 Kênh DaHua DH-XVR5104C-4KL-X

4,650,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5104C-4KL-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 4 Kênh DaHua DH-XVR5104HS-X1

3,100,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5104HS-X1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 8 Kênh DaHua DH-XVR4108HS-X1

4,070,000 đ

Mã hàng: DH-XVR4108HS-X1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình HDCVI 32 Kênh DaHua DH-XVR4108C-X1

3,520,000 đ

Mã hàng: DH-XVR4108C-X1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 32 Kênh DaHua DH-XVR5832S-X

Liên hệ

Mã hàng: DH-XVR5832S-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 32 Kênh DaHua DH-XVR5432L-X

26,660,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5432L-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 32 Kênh DaHua DH-XVR5232AN-X

17,270,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5232AN-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 16 Kênh DaHua DH-XVR5116HS-X

9,180,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5116HS-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 8 Kênh DaHua DH-XVR5108HS-X

5,080,000 đ

Mã hàng: DH-XVR5108HS-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Đầu Ghi Hình 32 Kênh DaHua DH-XVR4232AN-X 5 in 1

12,320,000 đ

Mã hàng: DH-XVR4232AN-X

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: Dahua

Xuất xứ: Chính Hãng

Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status