Bảng xếp hạng card màn hình mạnh nhất 2023

Các bảng sau đây chỉ sắp xếp mọi thứ theo điểm benchmark chơi game GPU dựa trên hiệu suất, không bao gồm giá cả, mức tiêu thụ điện năng của card đồ họa, hiệu suất tổng thể và các tính năng khác.

Cấu hình PC mới nhất năm 2022 sử dụng nền tảng và CPU Alder Lake. Đây là thông tin chi tiết về PC được thử nghiệm.

Intel Core i9-12900K

MSI Pro Z690-A WiFi DDR4

Corsair 2x16GB DDR4-3600 CL16

Crucial P5 Plus 2TB

Cooler Master MWE 1250 V2 Gold

Cooler Master PL360 Flux

Cooler Master HAF500

Windows 11 Pro 64-bit

Xếp hạng benchmark GPU 2022

Xếp hạng benchmark GPU

 

Card đồ họa 1080p Ultra 1080p Medium 1440p Ultra 4K Ultra
GeForce RTX 3090 Ti
GA102, 10752 shader, 1860MHz, 24GB GDDR6X@21Gbps, 1008GB/s, 450W
100.0% (132.4fps) 100.0% (180.1fps) 100.0% (113.9fps) 100.0% (75.7fps)
Radeon RX 6900 XT
Navi 21, 5120 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
98.6% (130.6fps) 103.4% (186.2fps) 94.0% (107.0fps) 83.1% (62.9fps)
GeForce RTX 3090
GA102, 10496 shader, 1695MHz, 24GB GDDR6X@19.5Gbps, 936GB/s, 350W
95.6% (126.6fps) 98.9% (178.1fps) 93.6% (106.5fps) 90.9% (68.8fps)
GeForce RTX 3080 12GB
GA102, 8960 shader, 1845MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 400W
94.0% (124.5fps) 99.0% (178.2fps) 91.3% (104.0fps) 87.6% (66.3fps)
Radeon RX 6800 XT
Navi 21, 4608 shader, 2250MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 300W
94.0% (124.5fps) 100.3% (180.7fps) 88.9% (101.2fps) 77.3% (58.5fps)
GeForce RTX 3080 Ti
GA102, 10240 shader, 1665MHz, 12GB GDDR6X@19Gbps, 912GB/s, 350W
93.2% (123.4fps) 97.1% (174.9fps) 90.8% (103.4fps) 87.8% (66.5fps)
GeForce RTX 3080
GA102, 8704 shader, 1710MHz, 10GB GDDR6X@19Gbps, 760GB/s, 320W
87.8% (116.3fps) 96.3% (173.4fps) 83.9% (95.5fps) 80.1% (60.6fps)
Radeon RX 6800
Navi 21, 3840 shader, 2105MHz, 16GB GDDR6@16Gbps, 512GB/s, 250W
84.3% (111.7fps) 96.8% (174.3fps) 76.9% (87.5fps) 66.7% (50.5fps)
GeForce RTX 3070 Ti
GA104, 6144 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6X@19Gbps, 608GB/s, 290W
78.6% (104.1fps) 90.2% (162.4fps) 72.5% (82.6fps) 61.9% (46.8fps)
Titan RTX
TU102, 4608 shader, 1770MHz, 24GB GDDR6@14Gbps, 672GB/s, 280W
75.6% (100.1fps) 87.9% (158.2fps) 70.7% (80.5fps) 63.8% (48.3fps)
GeForce RTX 3070
GA104, 5888 shader, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 220W
75.3% (99.8fps) 87.5% (157.7fps) 68.0% (77.5fps) 57.0% (43.2fps)
Radeon RX 6700 XT
Navi 22, 2560 shader, 2581MHz, 12GB GDDR6@16Gbps, 384GB/s, 230W
72.5% (96.0fps) 88.7% (159.8fps) 61.9% (70.4fps) 50.9% (38.5fps)
GeForce RTX 2080 Ti
TU102, 4352 shader, 1545MHz, 11GB GDDR6@14Gbps, 616GB/s, 250W
72.5% (96.0fps) 84.2% (151.6fps) 66.1% (75.3fps) 58.9% (44.6fps)
GeForce RTX 3060 Ti
GA104, 4864 shader, 1665MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 200W
69.1% (91.5fps) 83.1% (149.7fps) 61.2% (69.7fps)  
GeForce RTX 2080 Super
TU104, 3072 shader, 1815MHz, 8GB GDDR6@15.5Gbps, 496GB/s, 250W
64.1% (84.9fps) 76.5% (137.8fps) 57.0% (64.9fps) 45.6% (34.5fps)
GeForce RTX 2080
TU104, 2944 shader, 1710MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
62.1% (82.2fps) 73.9% (133.1fps) 54.8% (62.4fps)  
Radeon RX 6600 XT
Navi 23, 2048 shader, 2589MHz, 8GB GDDR6@16Gbps, 256GB/s, 160W
59.1% (78.2fps) 76.0% (136.8fps) 48.2% (54.9fps)  
GeForce RTX 2070 Super
TU104, 2560 shader, 1770MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 215W
57.7% (76.4fps) 68.9% (124.1fps) 50.4% (57.4fps)  
Radeon RX 5700 XT
Navi 10, 2560 shader, 1905MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 225W
55.7% (73.7fps) 69.9% (125.8fps) 46.8% (53.3fps) 38.6% (29.3fps)
GeForce RTX 3060
GA106, 3584 shader, 1777MHz, 12GB GDDR6@15Gbps, 360GB/s, 170W
53.0% (70.2fps) 66.0% (118.8fps) 46.2% (52.6fps)  
Radeon VII
Vega 20, 3840 shader, 1750MHz, 16GB HBM2@2.0Gbps, 1024GB/s, 300W
52.6% (69.7fps) 63.3% (114.0fps) 46.5% (53.0fps) 41.5% (31.4fps)
GeForce RTX 2070
TU106, 2304 shader, 1620MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
51.3% (67.9fps) 61.5% (110.7fps) 44.8% (51.0fps)  
Radeon RX 6600
Navi 23, 1792 shader, 2491MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 132W
50.4% (66.7fps) 65.4% (117.8fps) 40.5% (46.1fps)  
GeForce GTX 1080 Ti
GP102, 3584 shader, 1582MHz, 11GB GDDR5X@11Gbps, 484GB/s, 250W
50.3% (66.5fps) 61.4% (110.6fps) 44.1% (50.3fps) 39.0% (29.5fps)
GeForce RTX 2060 Super
TU106, 2176 shader, 1650MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 175W
49.1% (65.1fps) 58.8% (105.9fps) 42.4% (48.2fps)  
Radeon RX 5700
Navi 10, 2304 shader, 1725MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 448GB/s, 180W
49.0% (64.8fps) 61.8% (111.3fps) 41.4% (47.2fps)  
Radeon RX 5600 XT
Navi 10, 2304 shader, 1750MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
43.9% (58.1fps) 55.8% (100.6fps) 36.9% (42.0fps)  
Radeon RX Vega 64
Vega 10, 4096 shader, 1546MHz, 8GB HBM2@1.89Gbps, 484GB/s, 295W
42.9% (56.8fps) 52.4% (94.3fps) 36.5% (41.6fps) 31.0% (23.5fps)
GeForce RTX 2060
TU106, 1920 shader, 1680MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 160W
41.7% (55.2fps) 53.8% (96.8fps) 34.0% (38.7fps)  
GeForce GTX 1080
GP104, 2560 shader, 1733MHz, 8GB GDDR5X@10Gbps, 320GB/s, 180W
40.1% (53.1fps) 50.0% (90.0fps) 34.6% (39.4fps)  
GeForce RTX 3050
GA106, 2560 shader, 1777MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
38.8% (51.4fps) 49.6% (89.4fps) 33.0% (37.6fps)  
GeForce GTX 1070 Ti
GP104, 2432 shader, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 180W
38.6% (51.1fps) 47.6% (85.8fps) 33.3% (37.9fps)  
Radeon RX Vega 56
Vega 10, 3584 shader, 1471MHz, 8GB HBM2@1.6Gbps, 410GB/s, 210W
38.2% (50.6fps) 46.9% (84.4fps) 32.5% (37.0fps)  
GeForce GTX 1070
GP104, 1920 shader, 1683MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 150W
33.8% (44.8fps) 35.5% (64.0fps) 34.1% (38.8fps)  
GeForce GTX 1660 Super
TU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB GDDR6@14Gbps, 336GB/s, 125W
33.6% (44.4fps) 46.0% (82.8fps) 27.6% (31.5fps)  
GeForce GTX 1660 Ti
TU116, 1536 shader, 1770MHz, 6GB GDDR6@12Gbps, 288GB/s, 120W
33.1% (43.9fps) 45.4% (81.9fps) 27.7% (31.6fps)  
GeForce GTX 1660
TU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
30.1% (39.9fps) 41.7% (75.1fps) 25.0% (28.5fps)  
Radeon RX 5500 XT 8GB
Navi 14, 1408 shader, 1845MHz, 8GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
30.1% (39.8fps) 40.3% (72.6fps) 25.0% (28.5fps)  
Radeon RX 590
Polaris 30, 2304 shader, 1545MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 225W
29.7% (39.4fps) 38.1% (68.6fps) 25.5% (29.1fps)  
GeForce GTX 980 Ti
GM200, 2816 shader, 1075MHz, 6GB GDDR5@7Gbps, 336GB/s, 250W
27.1% (35.9fps) 34.7% (62.6fps) 23.4% (26.7fps)  
Radeon R9 Fury X
Fiji, 4096 shader, 1050MHz, 4GB HBM2@2Gbps, 512GB/s, 275W
26.7% (35.4fps) 35.8% (64.4fps)    
Radeon RX 580 8GB
Polaris 20, 2304 shader, 1340MHz, 8GB GDDR5@8Gbps, 256GB/s, 185W
26.7% (35.3fps) 34.3% (61.7fps) 22.8% (26.0fps)  
Radeon RX 5500 XT 4GB
Navi 14, 1408 shader, 1845MHz, 4GB GDDR6@14Gbps, 224GB/s, 130W
25.3% (33.5fps) 37.2% (66.9fps)    
GeForce GTX 1650 Super
TU116, 1280 shader, 1725MHz, 4GB GDDR6@12Gbps, 192GB/s, 100W
25.1% (33.2fps) 37.7% (67.9fps) 20.2% (23.0fps)  
GeForce GTX 1060 6GB
GP106, 1280 shader, 1708MHz, 6GB GDDR5@8Gbps, 192GB/s, 120W
Copyright © 2010-2022 Vlink Computer - Đã Đăng Ký Bản Quyền  DMCA.com Protection Status